Menu +

Miting Haz-Anon

W wielu miastach z powodzeniem pracują grupy Gam-Anon. Te grupy składają się z mężczyzn i kobiet którzy są małżonkami, rodzina lub bliskimi przyjaciółmi osób uzależnionych od hazardu. Szukają rozwiązania jak żyć z tym problemem, zmieniając swoje własne życie. Osiągają to poprzez:

a) duchowy rozwój przy pomocy trybu życia opartego o 12 kroków Gam-Anon;

b) dając w domu członkowi AH wsparcie i zrozumienie

c) gotowość powitania członków rodzin innych hazardzistów i ofiarowania im pociechy

Zostało im uświadomione, że przyłączyli się do ruchu Gam-Anon aby pomóc samym sobie a nie popchnąć uzależnionego  członka  rodziny do udziału w ruchu AH. Jednak gdy tylko rodzina zaczyna rozmieć problem i z zaufaniem bierze udział w ruchu Gam-Anon, zwykle wcześniej czy później zdarza się, że hazardzista trafia do AH, bowiem zmniejszają sie napięcia w życiu rodzinnym a on sam odkrywa duchowe zasady i postanawia poddać się ich działaniu. Jakiekolwiek by nie było, rodziny dowiadują się, że nie powinny czekać z przystąpieniem do Gam-Anon aby odnaleźć dla siebie nową drogę życiową.

Podobnie jak w AH również tutaj zasadniczo utarło się, że w mitingu biorą udział wyłącznie współuzależnieni, choć w szczególnych przypadkach zdarza się że zapraszany jest na spotkanie  członek AH. Są to jednak z pewnością sytuacje wyjątkowe. Istnieją  broszury Gam-Anon w których są szczegółowo opisane cele i działania grupy. Można je otrzymać  w Biurze Międzynarodowym Gam-Anon.

Ruch Gam-Anon ma już wieloletnią tradycję i nie jest bezpośrednio powiązany z ruchem AH choć współpraca obu  wspólnot daje rzeczywiste efekty. Gam-Anon nie jest wspomagana finansowo przez AH , jak również AH nie otrzymuje wsparcia finansowego od Gam-Anon.

Poprzez  empiryczne doświadczenia członkowie wspólnoty wypracowali zestaw zasad umożliwiających funkcjonowanie ruchu bez przeszkód. Również w przyszłości niezbędne będzie, doświadczenie, siłę i nadzieję dzielić miedzy sobą, dzięki czemu grupa będzie działać skuteczniej, a nasze przesłanie nadziei łatwiej dotrze do  osób  potrzebujące naszej pomocy. Powinniśmy poznawać nowe techniki, wzbogacać je lub czasem odrzucać, lecz tym co naszej wspólnocie dodaje sił i życia, jest gotowość do zastanowienia się nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami. Gdy wykorzystamy idee nieograniczonych możliwości to na drodze stałego postępu nic juz nie stoi.

Tekst oryginalny : http://www.anonyme-spieler.org/download/ga101.pdf

tłumaczenie Zbyszek