Menu +

Uczęszczaj na tyle mitingów ile to możliwe

Jest takie powiedzenie wśród Anonimowych Hazardzistów „ Mitingi  to załatwią”.  Pewnie się spytasz – co załatwią?   Uzdrowienie. Mitingi ułatwiają je, sprawiają, że jest silniejsze i lepsze. Podstawą wspólnoty są jej spotkania.  Wierzymy, że dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją, znajdziemy siłę ducha niezbędną do powstrzymania się od hazardu w powszednim życiu. Proponujemy, abyście w ciągu pierwszych 90 dni uczestniczyli w tylu mitingach, w ilu tylko możecie. Nie dlatego, że potrzebujecie ich bardziej niż my, ale dlatego, że im szybciej pogodzicie się ze swoją choroba, tym będzie dla was lepiej.

Ponadto, wstępując do Anonimowych Hazardzistów, dostrzeżecie  przejawy życia, które jest w sposób oczywisty odmienne od tego, jakie sami prowadziliście. Im więcej dostrzeżecie i zaczniecie rozumieć, tym nowe życie przyniesie więcej korzyści wam i waszym rodzinom.  Po upływie pierwszych 90 dni, członkowie wspólnoty zazwyczaj popadają w rutynę.  Jej przejawy różnią się w przypadku poszczególnych członków wspólnoty.  Jedni z nich uczęszczają w kilku spotkaniach tygodniowo, inni tylko w jednym. Wybór należy do was, ale stwierdziliśmy, że większość z nich bierze udział w więcej niż jednym spotkaniu. Każdy z nich, a także wy znajdziecie rozwiązanie najwygodniejsze dla siebie.   Ale pamiętajcie: „mitingi  to załatwią”.