Menu +

Duchowość

Duchowość jest to wola, entuzjazm i zapał w najważniejszych relacjach człowieka, które pozwalają na rozwój dwóch sfer – miłości i pracy. Duchowość odzwierciedla charakter związków z tym kimś lub czymś, co jest najważniejsze w naszym życiu. W tym sensie duchowość wiąże się z wartościami, priorytetami, celami oraz kierunkami naszego zaangażowania emocjonalnego. Dotyczy myślenia, pamiętania i zajmowania się tym, wokół czego skupia się uczuciowe zaangażowanie i co jest w centrum naszej uwagi.

Przeprowadźmy prosty test. Na każdy punkt dajemy jedna z pięciu odpowiedzi: NIGDY – CZASAMI – CZĘSTO – PRAWIE ZAWSZE – ZAWSZE.

Skala oceny duchowości

1. Wiem, że istnieje jakaś siła większa ode mnie.

2. Regularnie praktykuje jakąś formę medytacji.

3. Dbam o sprawność fizyczną (sport, gimnastyka).

4. Koncentruję się na tym, co w danej chwili robię.

5. Regularnie praktykuję ulubione formy relaksu i wypoczynku.

6. Bywam rozbawiony sobą, potrafię śmiać się z siebie.

7. Kocham kogoś i wiem, że jestem kochany.

8. Jestem cierpliwy, umiem znosić frustracje i przykrości.

9. Jestem tolerancyjny, ludzie mnie nie denerwują, akceptuję ich takimi, jakimi są.

10. Jestem uczciwy i szczery z innymi ludźmi.

11. Jestem uczciwy i szczery wobec siebie.

12. Jeśli kogoś skrzywdzę, staram się zadośćuczynić.

13. Potrafię przebaczać swoim winowajcom.

14. Odróżniam zachcianki od potrzeb i potrafię dbać o te potrzeby.

15. Myśląc o śmierci, czuję się przygotowany i nie przerażony.

Ludzie duchowi są to ludzie, którzy potrafią żyć nie krzywdząc siebie i innych, realizują swoje zdolności i potencjał uczuciowy, dostrzegają pogodną stronę życia mimo, że bywa ono ciężkie lub niezgodne z ich pragnieniami, akceptują fakt że nie rządzą światem i uznają to „coś” poza nimi, praktykują medytacje (wyciszają emocje, uspakajają nerwy), dbają o zdrowie, potrafią się z siebie śmiać, kochają i wierzą w miłość, są uczciwi, szczerzy, cierpliwi, wybaczający, nie boją się śmierci.

Aspekt duchowy – może się odrodzić jedynie poprzez budowanie ufności; a te można osiągnąć jedynie przez żywy kontakt z ludźmi; przez przyjmowanie miłości i przyjaźni i dawanie innym; przez dzielenie się doświadczeniem siłą i nadzieją oraz pomoc opartą na wzajemności.

Tekst ze strony: http://www.alkoholizm.akcjasos.pl/