Menu +

Gam-Anon

Czym jest Gam-Anon?

Jedną z form pomocy osobom dotkniętym problemem współuzależnienia, działającą na całym świecie jest wspólnota Gam–Anon. Jest to miejsce otwarte dla osób, które żyją w bliskich związkach z hazardzistami, których życie stało się zdominowane przez problem grania.

Życie z osobą uzależnioną od hazardu, borykanie się, na co dzień z dotkliwymi konsekwencjami jej grania jest dla większości osób współuzależnionych niemożliwe do zniesienia bez pomocy innych. Wspólnota Gam-Anon właśnie taką pomoc oferuje.

Jest samopomocową wspólnotą, proponującą pracę nad własnym zdrowieniem według programu 12 kroków.

Gam-Anon nie jest związana z żadną organizacją religijną, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, lub z jakąkolwiek instytucją. Nie jest formą terapii prowadzonej przy udziale specjalistów. Jest spotkaniem kobiet i mężczyzn, których dotyka ten sam problem- współuzależnienie.

Cele jakie stawia sobie Gam-Anon to:

  • wzrastać duchowo poprzez stosowanie w życiu programu 12 kroków
  • uczyć się rozumieć, na czym polega uzależnienie od hazardu i jego wpływ na nasze życie
  • wyrażać zrozumienie wobec nałogowego hazardzisty
  • udzielać pomocy i wsparcia dotkniętym przez problem hazardu

12 kroków Gam-Anon

1.      Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec problemu w naszej rodzinie.

2.      Doszliśmy do przekonania, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia.

3.      Powzięliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece tej Sily, jakkolwiek ją pojmujemy.

4.      Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia.

5.      Wyznaliśmy wobec siebie i drugiego człowieka istotę naszych błędów.

6.      Staliśmy się całkowicie gotowi do uwolnienia od tych wad charakteru.

7.      Pokornie poprosiliśmy Boga, jakkolwiek go pojmujemy, aby usunął nasze braki.

8.      Sporządziliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi im wszystkim zadośćuczynić.

9.      Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim ludziom-gdy tylko było to możliwe, bez krzywdy dla nich lub dla innych.

10.  Prowadziliśmy dalej rachunek sumienia i jeżeli byliśmy w błędzie, przyznaliśmy to.

11.  Szukaliśmy poprzez modlitwę i medytację lepszego, świadomego kontaktu z Bogiem jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz siłę do jej spełnienia.

12.  Zrobiliśmy wysiłek, aby praktykować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie do innych.