Menu +

Czy żyjesz z hazardzistą?

Czy żyjesz z nałogowym graczem/hazardzistą?

Odpowiadając uczciwie przed samym sobą na poniższe pytania masz szansę dowiedzieć się, czy osoba tobie bliska jest nałogowym graczem/ hazardzistą.

1. Czy jesteś ciągle niepokojona/ny przez poborców należności ( wierzycieli)?

2. Czy on/ona często przebywa poza domem przez dłuższy, nieuzasadniony okres czasu?

3. Czy on/ ona kiedykolwiek zaniedbuje swoją pracę zawodową wykorzystując ten czas na grę? 4. Czy czujesz, że nie można jemu/ jej ufać w kwestii pieniędzy?

5. Czy on/ona obiecuje solennie, że przestanie grać, prosi, błaga o jeszcze jedną szansę, a mimo to w dalszym ciągu grał?

6. Czy on/ona kiedykolwiek grał/ła dłużej niż uprzednio zamierzał/ła, aż do „ ostatniej złotówki”?

7. Czy on/ona wraca do grania próbując się odegrać lub wygrać więcej?

8. Czy on/ona kiedykolwiek gra by uzyskać pieniądze na rozwiązanie finansowych problemów lub ma nierzeczywiste oczekiwania, że gra przyniesie rodzinie materialny komfort i bogactwo? 9. Czy on/ona pożycza pieniądze na grę lub by pokryć hazardowe długi?

10. Czy jego/jej reputacja kiedykolwiek ucierpiała z powodu grania lub popełniania nielegalnych czynów ( przestępstw finansowych)?

11. Czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl chować pieniądze potrzebne na utrzymanie, wiedząc, że rodzina ucierpi, jeśli tego nie zrobisz?

12. Czy przeszukujesz ubrania i rzeczy osobiste, kiedy masz taką możliwość lub sprawdzasz, co on/ona robi?

13. Czy on/ona chowa swoje pieniądze?

14. Czy zauważyłaś/łeś zmiany w jego/jej osobowości w miarę rozwoju jego/jej grania?

15. Czy on/ona ciągle kłamie by ukryć lub zaprzeczyć jego/ jej graniu?

16. Czy on/ona próbuje wywołać w tobie poczucie winy jako metodę zrzucenia odpowiedzialności za swoją grę?

17. Czy próbujesz odgadywać jego/ jej nastroje lub kontrolować jego/ jej życie?

18. Czy on/ona kiedykolwiek cierpi z powodu wyrzutów sumienia lub popada w stany depresyjne spowodowane graniem?

19. Czy kiedykolwiek przyszło ci na myśl, że jego/jej granie może być powodem rozpadu waszej rodziny?

20. Czy czujesz, że twoje życie z nim/nią jest koszmarem?

Jeżeli, na co najmniej sześć pytań odpowiedziałaś/łeś twierdząco powinnaś/nieneś pogodzić się z faktem, że osoba ci bliska cierpi na uzależnienie od hazardu. A ty sama/ sam w związku z tym jesteś osobą współuzależnioną i potrzebujesz pomocy. Mamy nadzieję, że obecność na tej stronie pozwoli ci ją znaleźć.