Menu +

Kwestionariusz stopnia wykonania 12 kroków

Kwestionariusz stopnia wykonania  12 Kroków

Poniżej znajduje się kwestionariusz na temat 12 Kroków Anonimowych Hazardzistów , którego oryginalna wersja dotyczy uzależnienia od alkoholu i znajduje się w broszurze pt. ” Kwestionariusz stopnia wykonania  12 Kroków” będącej dodatkiem do książki

„ Zrozumieć 12 Kroków”, której autorem jest  Terence T. Gorski.

Krok Pierwszy: 1. Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec hazardu- że nasze życia stały się niemożliwe do kierowania.

 1. Przyznałam/-em, że uprawianie hazardu było przyczyną głównych problemów w moim życiu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Przyznałam/-em, że nie jestem w stanie kontrolować mojego hazardu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Przyznałam/-em, że w wyniku uprawianie hazardu przestałam/-em kierować moim życiem.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Przyznałam/-em, że dopóki będę uprawiał hazard, nie będę w stanie skutecznie kierować moim życiem.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:

W PEŁNI:

Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)

CZĘŚCIOWO:

Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)

W OGÓLE:

Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )

Maksymalna liczba punktów: 8

Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Drugi: 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia.

 1. Przyznałam/-em, że wskutek mojego uzależnienia, cierpię na rodzaj „obłędu wywołanego uzależnieniem”, który wytwarza obsesję i kompulsję uprawiania hazardu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Uwierzyłam/-em, że ten „obłęd wywołany uzależnieniem”, może być usunięty jedynie dzięki pomocy z zewnątrz.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Przyznałam/-em, że przejawiam takie zachowania, poglądy i tak sobie tłumaczę mój problem, że uniemożliwia mi to rozpoznanie i przyjęcie pomocy z zewnątrz.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Uwierzyłam/-em, że jest Siła większa ode mnie, która może wyzwolić mnie z obsesji uprawiania hazardu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

1.   Zaczęłam/Zacząłem szukać wokół siebie Siły, która jest w stanie pomóc mi w zdrowieniu z uzależnienia.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

1.  Znalazłam/-em Siłę większą ode mnie i wierzę, że jest ona w stanie wyzwolić mnie od obsesji i kompulsji uprawiania hazardu..

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:

W PEŁNI:

Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)

CZĘŚCIOWO:

Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)

W OGÓLE:

Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )

Maksymalna liczba punktów: 12

Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Trzeci: 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.

 1. Postanowiłam/-em przyjąć pomoc z zewnątrz (ze źródła, które uznałam/-em za moją Siłę Wyższą).

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Aby rozwiązać problem mojego uzależnienia postanowiłam/-em polegać na zasadach Dwunastu Kroków.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Aby otrzymać pomoc w rozwiązaniu problemów, które mogą rzutować na moją trzeźwość, postanowiłam/-em zwrócić się do właściwych specjalistów.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. W moim życiu postanowiłam/-em kierować się duchowymi zasadami Dwunastu Kroków.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Zobowiązałam/-em się do uczestniczenia w zaplanowanym, długoterminowym programie zdrowienia.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Zrozumiałam/-em idee, zasady i zalecenia Programu Dwunastu Kroków.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Kieruję się zasadami Dwunastu Kroków podczas podejmowania ważnych codziennych decyzji.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Nauczyłam/-em się rozpoznawać kiedy moje idee i zasady postępowania są sprzeczne z ideami i zasadami Dwunastu Kroków.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Postanowiłam/-em działać zgodnie z zasadami Dwunastu Kroków także wtedy, gdy jest to dla mnie bolesne, trudne lub sprzeczne z moimi osobistymi poglądami, chęciami, czy upodobaniami.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:

W PEŁNI:

Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)

CZĘŚCIOWO:

Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)

W OGÓLE:

Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )

Maksymalna liczba punktów: 18

Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Czwarty: 4. Zrobiliśmy gruntowną oraz odważną inwenturę moralną i finansową.

 1. Uświadomiłam/-em sobie potrzebę przeprowadzenia inwentury moralnej i finansowej, obejmującej zarówno moje mocne strony, jak i słabości.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Uświadomiłam/-em sobie i przełamałam/-em stosowany przeze mnie mechanizm zaprzeczeń i usprawiedliwiania się, który uniemożliwiał mi przeprowadzenie uczciwej inwentury.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Wybrałam/-em kogoś, kto dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem (sponsora, powiernika duchowego lub terapeutę), aby pomógł mi w przeprowadzeniu uczciwej inwentury.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Opracowałam/-em listę zalet (mocnych stron) i słabości (wad charakteru) oraz sposób obliczenia zysków i strat, którymi posłużę się dokonując inwentury.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Dokonałam/-em pisemnie inwentury, ujmując w niej moje zalety (moje mocne strony) i wady (słabości i wady charakteru) oraz  zyski i straty finansowe.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:

W PEŁNI:

Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)

CZĘŚCIOWO:

Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)

W OGÓLE:

Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )

Maksymalna liczba punktów: 10

Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Piąty: 5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

 1. Uznałam/-em, że żyłem w izolacji od innych ludzi, co sprawiało, iż moje trzeźwienie nie sprawiało mi radości.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Uznałam/-em, że moje ego (uzależnione „ja”) uniemożliwiało mi dzielenie się wynikami mojej inwentury (moje najskrytsze myśli, uczucia, przekonania i problemy) z innymi ludźmi.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Uznałam/-em, że zatajanie wyników mojej inwentury oraz innych żenujących i poniżających wspomnień wyrażające się odmową do dyskutowania o nich z drugą osobą, było zachowaniem, które przynosiło mi szkodę.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Zapragnęłam/Zapragnąłem  powierzyć wyniki mojej inwentury drugiej osobie.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Wybrałam/-em taką osobę, której ufam.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Otwarcie i uczciwie omówiłam/-em wyniki mojej inwentury z tą osobą.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

 1. Wysłuchałam/-em i przyjęłam/przyjąłem rady i wskazówki od osoby, której powierzyłam/-em wyniki mojej inwentury.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:

W PEŁNI:

Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)

CZĘŚCIOWO:

Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)

W OGÓLE:

Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )

Maksymalna liczba punktów: 14

Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Szósty: 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby uwolniono nas od tych wad charakteru.

1. Uznałam/-łem, że nawet podczas trzeźwienia często opanowują mnie ślepe żądze i wady charakteru, które przymuszają mnie do szkodliwych dla mnie zachowań, mających często katastrofalne następstwa.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

2. Uznałam/-łem, że cieszą mnie chwilowe przyjemności, będące wynikiem wielu moich wad charakteru.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

3. Określiłam/-łem, których wad charakteru jestem gotów się wyzbyć.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

4. Określiłam/-łem, których wad charakteru na razie nie chcę się wyzbyć.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

5. Uznałam/-łemchęć wyzbycia się tych wad w przyszłości.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

6. Kontaktując się z Siłą większą ode mnie poprosiłam/-łem o siłę, odwagę i nadzieję, bym mógł przygotować się do podjęcia działań, niezbędnych do wyzbycia się wad charakteru, co do których wyzbycia się jestem gotów, a w przyszłości również tych, które chwilowo postanowiłam/-łem zachować.

 w pełni
 częściowo
 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 12
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Siódmy: 7. Pokornie prosiliśmy Boga , jakkolwiek go pojmujemy , aby usunął nasze braki.

1. Zastanowiłam/-łem się nad moimi życiowymi celami i dążeniami, oraz środkami, którymi dysponuję, aby je osiągnąć.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

2. Uświadomiłam/-łem sobie, że jedynymi i znaczącymi celami życiowymi są praca nad charakterem (rozwój psychologiczny) i rozwijanie wartości duchowych.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

3. Uświadomiłam/-łem sobie, że moje naturalne popędy są jedynie środkami fizycznego przetrwania, a ono ma sens i cel o tyle, o ile skupia się na rozwijaniu charakteru i trwałych wartości duchowych.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

4. Uświadomiłam/-łem sobie, że nie mogłem żyć wyłącznie dzięki własnym siłom i inteligencji, lecz potrzebowałam/-łem pomocy.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

5. Zastanawiając się nad kolejnymi problemami, które wynikały z przeceniania siebie i izolowania się od innych ludzi i mojej Siły Wyższej, uświadomiłam/-łem sobie granice mojej samowystarczalności.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

6. Uświadomiłam/-łem sobie, że pokora (dokładne znanie siebie, swych możliwości i ograniczeń), jest narzędziem uwalniania się z własnych ograniczeń i umożliwia mi osiągnięcie prawdziwej i trwałej wolności ducha i pokoju umysłu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

7. Uświadomiłam/-łem sobie, że bez silnego poczucia szczerej pokory (poznania siebie,

swych możliwości i ograniczeń), nie mogę prowadzić sensownego i pogodnego życia.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

8. Modląc się i medytując, prosiłam/-łem moją Siłę Wyższą, aby pomogła mi wyzbyć się wad charakteru, które uniemożliwiały mi przejawianie szczerej pokory (czyli działania zgodnego z tym, kim w rzeczywistości jestem.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 16
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Ósmy: 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

1. Dogłębnie i wyczerpująco przemyślałam/-łem jaki wpływ na innych ludzi miało życie, jakie wiodłem w przeszłości.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

2. Zastanowiłam/-łem się nad moją przeszłością, aby określić, kiedy byłam/-łem przyczyną szkód innych ludzi, a kiedy inni krzywdzili mnie.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

3. Sporządziłam/-łem listę wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób skrzywdziłam/-łem, zwracając szczególną uwagę na te przypadki, które wynikły z moich zachowań będących wynikiem mego uzależnienia lub wad charakteru z nim związanych.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

4. Określiłam/-łem, jakie działania muszę podjąć, aby zadośćuczynić krzywdom lub naprawić wyrządzone szkody.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

5. Sporządziłam/-łem listę wszystkich osób, które mnie skrzywdziły.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

6. Przebaczyłam/-łem tym osobom, które mnie skrzywdziły.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

7. Zastanowiłam/-łem się, jakie następstwa może mieć czynienie zadość, naprawianie szkód i przebaczanie innym, aby się upewnić, kiedy takie postępowanie mogłoby zranić mnie lub innych.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 14
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Dziewiąty: 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście tym ludziom , wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.

1. Opracowałam/-łem skuteczny program zachowania trzeźwości, który umożliwi mi wytrwanie w trzeźwości w trakcie zadośćuczynienia innym.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

2. Określiłam/-łem, jak i kiedy zadośćuczynić poszczególnym osobom, aby było to skuteczne.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

3. Przygotowałam/-łem się, aby do procesu czynienia zadość podejść spokojnie i szczerze.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle
4. Proces zadość czynienia rozpocząłam/-łem od wyznania innym, że jestem kompulsywnym hazardzistą oraz jakie problemy wywoływało moje uzależnienie od hazardu.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

5. Proces czynienia zadość zakończyłam/-łem spłacając wszelkie zobowiązania lub zobowiązując się do ich pokrycia.
 w pełni
 częściowo
 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 10
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Dziesiąty: 10. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę i kiedy byliśmy w błędzie, natychmiast przyznawaliśmy się do tego.

1.Opracowałam/-łem sposób, umożliwiający dokonywanie codziennej inwentury, uwzględniającego zarówno moje mocne strony, jak i słabości.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

2. Zobowiązałam/-łem się codziennie dokonywać tej inwentury, tak aby stało się to moim nawykiem.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

3. Uświadomiłam/-łem sobie, jakie mocne strony, a jakie słabości ujawniają się w moim codziennym życiu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

4. Dzięki prowadzeniu Dzienniczka uczuć obserwowałam/-łem zmiany w bilansie moich i słabych stron.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

5. Czyniłam/-łem świadome wysiłki wykorzystania moich mocnych stron w służbie innym.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

6. Czyniłam/-łem świadome wysiłki by przyznać się do moich słabości i podejmowałam/-łem działania, aby w tych obszarach mej osobowości czynić postępy.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 12
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Jedenasty: 11. Szukaliśmy poprzez modlitwę i medytację lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.

1. Postanowiłam/-łem uwierzyć w Siłę Wyższą i nazwać ją Bogiem.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

2. Postanowiłam/-łem uwierzyć, że mogę utworzyć osobistą więź z Bogiem, jakkolwiek Go pojmuję.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

3. W akcie wiary, że taka więź jest możliwa, zaczęłam/zacząłem codziennie modlić się i medytować.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

4. W swych modlitwach i medytacjach, skupiałam/-łem się na chęci poznania woli Boga wobec mnie oraz prosiłam/-łem o siłę do spełnienia tej woli.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

5. Czekałam/-łem na doświadczenie, które potwierdziłoby, że rzeczywiście wytwarza się osobista więź między mną a Bogiem, i wywołuje zmiany w moim życiu.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

6. W wyniku doświadczeń duchowych doznałam/-łem osobistej przemiany, co potwierdziło fakt istnienia mojej Siły Wyższej.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

7. Uznałam/-łem, że w moim życiu zaszły zmiany będące skutkiem mojej więzi z Bogiem i podzieliłem się swymi doświadczeniami z innymi ludźmi.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 14
Moja liczba punktów: …………..

 

Krok Dwunasty: 12. Włożywszy wysiłek w to , aby stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie innym  kompulsywnym hazardzistom.

1. Uświadomiłam/-łem sobie, że dzięki dokładnemu wypełnieniu zaleceń poprzednich jedenastu Kroków, przebudziłem się duchowo.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

2. Niosłam/-łem przesłanie nadziei i możliwości zdrowienia innym cierpiącym kompulsywnym hazardzistom

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

3. Postanowiłam/-łem służyć bezinteresowną pomocą tym, którzy wciąż cierpią.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

4. Uczestniczyłam/-łem w ciągłym procesie zdrowienia, chodząc na mityngi Anonimowych Hazardzistów i dzieląc się z innymi moimi doświadczeniami, siłą i nadzieją.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

5. We wszystkich moich poczynaniach – w moim życiu rodzinnym, zawodowym i wobec przyjaciół – kierowałam/-łem się zasadami Dwunastu Kroków oraz duchem miłości i tolerancji.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

6. Dążyłam/-łemdo dalszego rozwoju duchowego, pamiętając, że nie jestem w stanie osiągnąć duchowej doskonałości.

 w pełni

 częściowo

 w ogóle

Odpowiedz szczerze na każde z powyższych pytań. Udzielając odpowiedzi posługuj się następującymi definicjami:
W PEŁNI:
Zadanie zostało w pełni wykonane i jestem zadowolony ze stopnia jego realizacji. (2 punkty.)
CZĘŚCIOWO:
Rozpocząłem wykonywanie zadania i uczyniłem pewne postępy, ale jeszcze go nie zakończyłem. ( 1 punkt.)
W OGÓLE:
Jeszcze nie rozpocząłem danego zadania (lub próbowałem je wykonać, ale bez widocznych postępów). ( 0 punktów )
Maksymalna liczba punktów: 12
Moja liczba punktów: …………..

 

dzięki uprzejmości Janusza