Menu +

Desiderata

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój może być w ciszy.
Tak dalece jak to możliwe , nie wyrzekając się siebie , bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi .
Prawdę głoś spokojnie i jasno , słuchając też tego co mówią inni : nawet głupcy i ignoranci , oni też mają swą opowieść .
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny lub zgorzkniały , albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie .
Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami .

Wykonuj z sercem swą pracę , jakakolwiek by była skromna . Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa . Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty ; wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu . Bądź sobą , a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć ; nie bądź cyniczny wobec Miłości , albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa .
Przyjmuj pogodnie to co lata niosą , bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości .
Rozwijaj siłę ducha , by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie . Lecz nie dręcz się trwogami wyobraźni . Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności .
Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie . Jesteś dzieckiem wszechświata : nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp , że wszechświat jest taki jaki być powinien .
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem , cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakkolwiek są twe pragnienia ; w zgiełku ulicznym , zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą . Z całym swym zakłamaniem , znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny .
Bądź uważny , staraj się być szczęśliwy .

Tekst znaleziony w starym kościele
w Baltimore datowany na rok 1692 .