Menu +

Czym jest sponsoring

Kiedy mówimy o sponsoringu dotyczącym Anonimowych Hazardzistów mam na myśli  możliwości „starszych”, bardziej doświadczonych członków by pomóc innym, nałogowym hazardzistom w dotarciu do Programu AH.

Mamy także na myśli odpowiedzialność Grupy jako całości za pomoc  każdemu członkowi. Ta odpowiedzialność jest niepisana i nieformalna, ale jest to podstawa podejścia AH do powrotu do normalnego życia poprzez 12 kroków.

Jest to odpowiedzialność, która wynika z bardzo realnej potrzeby- potrzeby uniknięcia postawienia przez nas pierwszego zakładu. Wiemy z doświadczenia, że stajemy się silniejsi, kiedy dzielimy tym co mamy z innymi, którzy mogą potrzebować pomocy i o nią proszą.

Idea sponsoringu  istnieje od najwcześniejszych dni naszego stowarzyszenia. Mężczyzna albo kobieta, którzy zaakceptowali już program stawali się sponsorami nowo przybyłych członków. Starszy członek dzielił się doświadczeniem, próbował pomóc nowemu członkowi w trudnych kwestiach poprzez odpowiedź na pytania i umożliwiał im uczestnictwo w spotkaniach AH i spotykaniu innych członków.

W wielu grupach, sponsoring stał się jednym z najważniejszych, zaplanowanych czynności ich członków. Różne modele działań sponsorujących są wymienione na poniższych stronach.

W jaki sposób sponsoring różni się od 12 kroków?

Idea 12 kroków-odwiedzanie nałogowych hazardzistów, którzy poprosili o pomoc i mówienie im o Programie AH- może być uważana za początki sponsoringu.

Oczywiście, sponsoring i nieustanne zainteresowanie  innym nałogowym hazardzistą może jedynie rozwinąć się, kiedy druga osoba chce tej pomocy, kiedy akceptuje fakt, że jest nałogowym hazardzistą i podjęła decyzję by szukać drogi wyjścia ze swego problemu.

Sponsoring różni się od początkowych kontaktów, znanych jako 12 kroków tym, że wymaga nieustannej odpowiedzialności i zainteresowania w pomoc nowemu członkowi w przystosowaniu się do życia bez hazardu.

Jak sponsoring pomaga nowym członkom?

Zapewnia ich, że istnieje jedna konkretna osoba, która rozumie całkowicie problem, do której mogą się zwrócić bez zażenowania gdy  wątpliwości, pytania lub problemy związane z hazardem narastają. Sponsoring dostarcza również nowo przybyłym zrozumienia i  rozumiejących przyjaciół w momencie, kiedy ich najbardziej potrzebują.

Jak sponsoring pomaga starszym członkom?

Pomaga im, przez ukazywanie satysfakcji jaka wypływa z przyjęcia odpowiedzialności za kogoś innego niż siebie samych. W rzeczywistości wypełnia potrzebę, typową dla ludzi, by pomagać innym w problemach

Sponsoring umacnia starszych członków. W jakiś tajemniczy sposób akt dzielenia Członkostwa czyni łatwiejszym życie  z hazardem. Poprzez pomaganie innym,  kiedyś skupieni  jedynie na sobie nałogowi gracze zauważają , że pomagają sobie. Unika się  samozadowolenia gdy starsi członkowie widza wyraźniej że ciągle pojawiają się nowe problemy.

Jak sponsoring pomaga grupie anonimowych hazardzistów?

Podstawowym celem Grupy AH jest docieranie z informacją o Programie Wyzdrowienia ( programie naprawczym?) do nałogowych hazardzistów, którzy chcą i proszą o pomoc. Spotkania grupy są jedną drogą , którą ten cel jest osiągany. Sponsoring jest innym, często bardziej bezpośrednim podejściem do tego samego problemu. Idea sponsoringu może być rozszerzana na ludzi pracujących z nałogowymi graczami w różnego rodzaju instytucjach i poprzez korespondencję z odizolowanymi „ samotnymi członkami”.

Sponsoring pomaga w utrzymaniu członków w ich aktywności.