Menu +

Czego nie robi wspólnota

 1. Nie dostarcza graczom wstępnej motywacji do ozdrowienia , nie ubiega się ani nie usiłuje nakłaniać kogokolwiek , aby włączył się do AH.
 2. Nie prowadzi spisów członków ani „historii choroby”.
 3. Nie angażuje się w badania ani im nie sponsoruje.
 4. Nie łączy się z organami władzy lub administracji ani też z organizacjami społecznymi.
 5. Nie tropi ani nie usiłuje „kontrolować” swych członków.
 6. Nie stawia diagnoz czy prognoz – ani medycznych , ani psychologicznych.
 7. Nie udziela pomocy w zaprzestaniu grania , pielęgnacji , hospitalizacji , nie podaje leków ani nie udziela żadnej pomocy medycznej czy psychiatrycznej. Nie udziela rad ani porad jak spłacić długi , czy i jak  rozwiązać problemy finansowe a także nie udziela porad prawnych.
 8. Nie oferuje usług duchowych ani religijnych.
 9. Nie angażuje się w edukację czy propagandę na temat grania i hazardu.
 10. Nie zapewnia kwater , wyżywienia , ubioru , zatrudnienia i nie spłaca długów . Nie zapewnia innych korzyści lub usług socjalnych.
 11. Nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych.
 12. Nie przyjmuje żadnych pieniędzy za swe usługi ani żadnych wkładów ( kontrybucji ) z innych źródeł.

UWAGA ! Poszczególny członek AH może robić niektóre z tych rzeczy na „prywatny rachunek” , nie należy to jednak do członkostwa AH .  Członkami AH są także liczni profesjonaliści na polu uzależnień od hazardu .  Ich praca zawodowa nie jest jednak częścią ich członkostwa w AH. AH – jako wspólnota , nie udziela pomocy zawodowej ( profesjonalnej ) .