Menu +

AH program wspólnoty – 12 tradycji

DwanaścieTradycji określa sposoby, dzięki którym AH utrzymuje jedność wewnętrzną oraz kształtuje swoje stosunki ze światem.

1. Nasze wspólne dobro jest najważniejsze, indywidualny powrót do zdrowia zależy od jedności grupy .

2. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami ; oni nie rządzą .

3. Jedynym wymaganiem dla członków Wspólnoty Anonimowych Hazardzistów jest pragnienie , aby przestać grać

 

1. Nasze wspólne dobro jest najważniejsze, indywidualny powrót do zdrowia zależy od jedności grupy .

2. Nasi liderzy są tylko zaufanymi sługami ; oni nie rządzą .

3. Jedynym wymaganiem dla członków Wspólnoty Anonimowych Hazardzistów jest pragnienie , aby przestać grać .

4. Każda grupa powinna rządzić się sama z wyjątkiem spraw dotyczących innych grup Hazardzistów jako całości.

5. Anonimowi Hazardziści mają tylko jeden najważniejszy cel – nieść swoje posłanie do nałogowych hazardzistów , którzy ciągle cierpią .

6. Anonimowi Hazardziści nie mogą nigdy poręczać , finansować i użyczać nazwy Anonimowych Hazardzistów żadnym pokrewnym organizacjom i innym przedsiębiorstwom , tak aby kwestie finansowe , własnościowe i prestiżowe nie odwracały nas od najważniejszego celu .

7. Każda Grupa Anonimowych Hazardzistów musi być w pełni samowystarczalna , musi odmawiać zewnętrznego wspierania .

8. Anonimowi Hazardziści powinni pozostać zawsze nie zawodowcami , ale nasze centra usługowe mogą zatrudniać specjalnych pracowników .

9. Anonimowi Hazardziści nie mogą nigdy organizować się struktury , ale mogą tworzyć komitety i ciała usługowe bezpośrednio odpowiedzialne przed tymi , którym służą .

10. Anonimowi Hazardziści nie zajmują stanowiska w żadnych sprawach zewnętrznych , stąd nazwa Anonimowi Hazardziści nie może być wciągnięta w żadną publiczną dyskusję .

11. Nasza polityka wobec środków masowego przekazu powinna polegać bardziej na przyciąganiu niż promocji ; powinniśmy zawsze zachować osobistą anonimowość w stosunku do prasy, radia , filmu i telewizji .

12. Anonimowość jest duchową podstawą programu Anonimowych Hazardzistów przypominającą nam zawsze , aby przedkładać zasady nad sprawy osobiste.