Menu +

AH PROGRAM POWROTU – 12 Kroków

Program dwunastu kroków AH jest zbiorem sugestii dot. zdrowienia. Pomaga on wielu hazardzistom na całym świecie utrzymywać abstynecję od hazardu i zmieniać swoje życie.

1. Przyznaliśmy , że jesteśmy bezsilni wobec hazardu i przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uznaliśmy , że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia .
1. Przyznaliśmy , że jesteśmy bezsilni wobec hazardu i przestaliśmy kierować własnym życiem.

2. Uznaliśmy , że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia .

3. Powzięliśmy decyzję , aby powierzyć naszą wolę i nasze życie w opiekę tej Sile , jakkolwiek ją pojmujemy .

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny rachunek sumienia oraz rachunek finansowy.

5. Wyznaliśmy wobec siebie i drugiego człowieka istotę naszych błędów .

6. Staliśmy się całkowicie gotowi do uwolnienia od tych wad charakteru .

7. Pokornie poprosiliśmy Boga , jakkolwiek go pojmujemy ,aby usunął nasze braki.

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim .

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim ludziom , którym to było możliwe , z wyjątkiem tych przypadków ,gdzie zraniłoby to ich lub innych .

10. Prowadziliśmy dalej rachunek sumienia i jeżeli byliśmy w błędzie , przyznaliśmy to .

11. Szukaliśmy poprzez modlitwę i medytację lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem jakkolwiek go pojmujemy , modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas , oraz siłę do jej spełnienia .

12. Zrobiliśmy wysiłek , aby praktykować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach , staraliśmy się nieść posłanie do innych nałogowych hazardzistów.