Menu +

Zalecenia i przeciwskazania

Najlepiej, gdy w trakcie spotkania członkowie siedzą wokół stołu lub w kręgu, twarzami do siebie. Po przerwie członkowie powinni siadać na tych samych miejscach.

Prowadzący spotkanie powinien unikać proszenia o zgłoszenie się na ochotnika i zamiast tego wyznaczać zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ich ruchu. To pozwala grupie na uporządkowanie oraz wspomaga słuchanie, ponieważ wszyscy wiedzą kiedy zabiorą głos. Zabieranie głosu na ochotnika zachęca elokwentnych i uniemożliwia nowszym członkom pełne „uczestnictwo” , co powoduje zmniejszenie jedności grupy.

Pozwalanie na komentarze odnośnie wypowiedzi innych członków może uzupełniać spotkanie krokowe, o ile grupa ma poczucie dyscypliny. Debaty prowadzą do sporów i dyskusji ,a nie do „grupowej wymiany doświadczeń”.

Na przykład w Kroku Drugim jest użyte słowo „normalny” i gdy rozpocznie się    rozważanie „ co jest normalne” , to wymiana doświadczeń z reguły się kończy.

Prywatna opinia na temat „ naszej Siły Wyższej” może zniszczyć przebieg całego spotkania. Jedna z grup pozwala na komentarze po następującej zapowiedzi: „ Komentarze są dozwolone ( maksymalnie 3) ale powinny wypływać jedynie z własnego doświadczenia. Żadnych teorii. „

Odpowiedzi na komentarze powinny być unikane na wszystkich rodzajach spotkań.

Jest zrozumiałe, że „zwykła terapia” będzie hamowała wymianę myśli i doświadczeń w ramach spotkania krokowego. Jednakże, ze względu na przyzwyczajenie członkowie mogą nieświadomie wpadać w tryb „zwykłej terapii”. Jest sugerowane, by w takich przypadkach prowadzący delikatnie przywrócił do rzeczywistości. Jest również korzystne jeśli prowadzący powtórzy treść kroku lub tematu w trakcie trwania spotkania, aby przywrócić koncentrację grupy.

Prowadzący powinien przemyśleć i przygotować wybór tematów do przedyskutowania. Doświadczenie uczy, że pewne przewodnictwo pomaga stworzyć skuteczne spotkanie krokowe, wypełnione wolą i zaufaniem.

Odpowiedź na pytanie jak pomóc nowemu członkowi i jednocześnie utrzymywać rozwój grupy przez utrzymywanie krokowego charakteru spotkania, musi być udzielona przez każdą grupę samodzielnie. Jest sugerowane , by zaufany członek był zaproszony do dania terapii ( z reguły 10 minut). Nowy członek następnie jest proszony o odczytanie i odpowiedź na 20 pytań. Następnie nowy członek może się wypowiedzieć, a gdy jest wezwany do wypowiedzi ponownie ogranicza się to do wypowiedzi na temat Kroku Pierwszego.

Następne spotkanie krokowe jest prowadzone w zwykły sposób. Jeżeli nowy członek nie ma dostatecznej identyfikacji jako hazardzista ani woli zdrowienia, to jest sugerowane by zaufany członek zaprosił go na następne zwykłe spotkanie w danym rejonie.