Menu +

Krok 9

ZADOŚĆUCZYNILIŚMY LUDZIOM KTÓRYCH SKRZYWDZILIŚMY WSZĘDZIE TAM GDZIE BYŁO TO MOŻLIWE Z WYJĄTKIEM TYCH PRZYPADKÓW GDY ZRANIŁOBY TO ICH LUB INNYCH

Właściwy osąd będzie potrzebny do przerobienia Kroku Dziewiątego.

 1. Rozplanowanie w czasie i ostrożność są potrzebne.
 2. Będziemy również potrzebować odwagi.

Temat do dyskusji

 1. Czy złość się zmniejszyła? Czy możemy rozwiązywać problemy w sposób jasny i obiektywny?
 2. Dzisiaj, jakie osobiste konsekwencje są niemożliwe do zaakceptowania? Jaki strach pozostał?

Po zrobieniu listy ludzi , których skrzywdziliśmy…zobaczyliśmy ,że ludzie ci są połączeni w grupy.

 1. Niektórych widujemy teraz lub zobaczymy później lub nigdy.
 2. Niektóre okazje do zadośćuczynienia już minęły.

Temat do dyskusji

 1. Zwlekanie. Zbyt wiele myślenia i za mało pracy nad rozwiązywaniem osobistych problemów i własnym rozwojem.
 2. Powody do nie czynienia zadośćuczynienia gdy pojawiła się ku temu okazja. Co zrobić w takiej sytuacji?

Krok Dziewiąty ostrzega ,że możemy dobrowolnie przyznać się do winy i prosić o wybaczenie jedynie gdy…

 1. Jesteśmy w rozsądny sposób pewni ,że leczymy się w Programie AH.
 2. Jesteśmy szczerzy.

Temat do dyskusji

 1. Obecny rozwój w ramach AH.
 2. Potrzeba wewnętrznej uczciwości. Czy polepszyła się nasza samoświadomość?
 3. Czy zwiększyło się uznanie i zaufanie w stosunku do samego siebie? Wyjaśnij…

Zadośćuczynienie może zagrozić naszej pracy, rodzinie, relacjom i przyjaźniom osobistym.

 1. Szczerość jest najlepszą metodą.
 2. Jeśli masz wątpliwości zwróć się o pomoc do swojej Siły Wyższej, grupy AH lub sponsora; szukaj wskazówek.

Temat do dyskusji

 1. Różnica pomiędzy strachem przed konsekwencjami i wstydem związanym z przeprosinami.
 2. Znaczenie „Modlitwy o pogodę ducha”.