Menu +

Krok 6

JESTEŚMY CAŁKOWICIE GOTOWI DO USUNIĘCIA TYCH WAD CHARAKTERU

Wola i szczerość będą potrzebne by wielokrotnie próbować Kroku Szóstego wobec wszystkich naszych wad.

 1. Powinniśmy stać się chętni by dorosnąć i rozwijać się.
 2. Musimy podchodzić do naszego rozwoju spokojnie i powoli. „Żyj dniem dzisiejszym”.

Temat do dyskusji

 1. Czy nasza potrzeba dorosłości powstała przed przystąpieniem do wspólnoty AH czy też gdy byliśmy już jej członkami>
 2. Czy staliśmy się bardziej szczerzy?
 3. Czy staliśmy się bardziej otwarci i chętni do słuchania innych?

Duchowy wysiłek nie jest potrzebny by chcieć wyeliminować oczywistą destruktywną przesadę.

1.Większość członków ma skłonność do zgadzania się na stopniową poprawę i tylko tyle     zdrowienia by przeżyć.

2. Wielu członków uważa, że wystarczy przestać uprawiać hazard.

3. Każde dziecko zabierze swoją rękę z płomieni.

Temat do dyskusji

 1. Dlaczego wady, które ostatnio w sobie odkryliśmy muszą zostać usunięte?
 2. Dlaczego powinniśmy czynić próby by „ oczyścić swój ogródek” ?
 3. Nazwij te wady których kurczowo się trzymamy i których usunięcie odkładamy na później. Dlaczego?

Krok Szósty mówi nam, że mamy naturalną skłonność do odkładania wszystkiego na później.

 1. My koncentrujemy się na naszych wewnętrznie zdeterminowanych celach i zadaniach.

Temat do dyskusji

 1. Czy odpowiadamy za rozszerzenie naszych ograniczonych celów i zmianę swojej osobowości na bardziej doskonałą?
 2. Wyjaśnij swoją interpretację woli Siły Wyższej wobec twojej osoby. Czy jest jakiś sens i cel w twoim życiu?
 3. Czy niegrający są przykładem dla tych którzy są pierwszy raz lub są nowi?

Krok Szósty jest punktem zwrotnym Programu Zdrowienia.

 1. Wielu przerywa i waha się.
 2. Wielu sprzeciwia się w obliczu osobistej doskonałości i ciągłych wysiłków jakie są niezbędne by zmienić czyjąś osobowość.

Temat do dyskusji

 1. Jakie jest znaczenie i jakie są zyski ze stosowania sloganu „Żyj dniem dzisiejszym” ?
 2. Czy jesteśmy panami swojego losu?
 3. Co jest w naszym zasięgu: doskonałość czy wysiłki w celu osiągnięcia doskonałości?