Menu +

Krok 3

PODJĘLIŚMY DECYZJĘ O POWIERZENIU NASZEJ WOLI I NASZEGO ŻYCIA OPIECE TEJ SIŁY WYŻSZEJ, JAKKOLWIEK JĄ ROZUMIEMY.

Krok trzeci wymaga od nas zakończenia „poddawania się” rozpoczętego w Kroku Pierwszym i decyzji o oddaniu się pod opiekę Siły Wyższej.

 1. To otwiera drzwi do Programu Zdrowienia.
 2. Otrzymamy pełne korzyści z programu jeśli przerobimy bardziej efektywnie pozostałe dziewięć kroków, unikając przeskakiwania do Kroku Dwunastego.

Temat do dyskusji

 1. Czy zaczęliśmy już proces „ poddawania się” przez samo przyjście do AH?
 2. Czym jest nasze przyznanie się do bycia kompulsywnym hazardzistą?

„Poddanie się” jest trudne ponieważ:

 1. Nasza niezależność jest zagrożona
 2. Nie wiemy jak się poddać.

Temat do dyskusji

 1. Jak staraliśmy się udowodnić sobie i innym ,że możemy grać, jak usprawiedliwialiśmy przegrane i czas który spędziliśmy na uprawianiu hazardu.
 2. Wybierz jedno określenie które najlepiej charakteryzuje twoją niezależność.

Obwinianie  minimalizowanie

Bycie zadowolonym z siebie, władczym, przekora

Osądzanie, moralizowanie, atakowanie, agresja

Analizowanie , wyjaśnianie

Debatowanie, spieranie się , wycofanie

Uzasadnianie, sukces materialny

Brak zaufania, niechęć do krytycyzmu

Ja znam siebie, inne……………………

 1. Czy chęci są kluczem do większego poddania/ zaufania? Dzwonienie do innych                                         członków? Więcej mitingów AH? Angażowanie się w AH?

Krok trzeci obiecuje osiągnięcia prawdziwej wolności poprzez poznanie woli Bożej wobec nas.

Temat do dyskusji

 1. Jak zmieniliśmy lub staraliśmy się zmienić nasze postępowanie od czasu przystąpienia do AH?
 1. Czy przestaliśmy uprawiać hazard?
 2. Czy lubimy się i dbamy o siebie więcej?
 3. Czy lubimy i dbamy bardziej o innych?
 4. Czy mamy ochotę rozwijać się i dojrzewać?
 5. Inne pytania?
 1. Czy nasze „naturalne „ cele są wystarczająco wysokie, czy też potrzebujemy stawiać sobie „wyższe „ cele by osiągnąć szczęście i niezależność?
 2. Jakie okoliczności stale przykuwają naszą uwagę?
 3. Nuda…………..