Menu +

Krok 12

STARAJĄC SIĘ PRAKTYKOWAĆ TE ZASADY W CAŁYM NASZYM ŻYCIU, PRÓBUJEMY NIEŚĆ TO POSŁANIE DO WSZYSTKICH NAŁOGOWYCH HAZARDZISTÓW

Krok Dwunasty oferuje nam możliwość użycia naszej nowej wiedzy i doświadczenia wyniesionego z AH. Zastosować to w praktyce! Sukcesem jest próbować.

 1. Pomaganie innym nałogowym hazardzistom we wspólnocie i poza nią.
 2. „ Dawanie „ które nie oczekuje niczego w zamian.

Temat do dyskusji

 1. Czy jesteśmy gotowi i chętni by pomagać innym?
 2. Co oznacza „gotowi” i czy możemy pomóc innym takim jak nowi członkowie?
 3. Co to jest praca Kroku Dwunastego? Sponsorowanie, telefony, czyszczenie, itd…..

W Dwunastym Kroku odkrywamy, że na skutek przerobienia całego procesu zdrowienia otrzymaliśmy specjalny dar.

 1. Życie nie jest bez sensu. Życie ma swój cel.
 2. My jesteśmy teraz przykładami „ozdrowienia” dzięki programowi AH.

Temat do dyskusji

 1. Osobiste doświadczenia z poprzednimi 11 krokami.
 2. Czy praca jest skończona?
 3. Dlaczego wielu członków mówi: „ jestem wdzięczny za to ,że jestem hazardzistą” ?

Niektórzy członkowie mają skłonność do przerabiania jedynie Pierwszego i ostatniego kroku.

 1. Sponsorowanie innych staje się zniechęcające.
 2. Często dajemy rady nie mając do tego odpowiednich kwalifikacji i czujemy się zranieni gdy zostajemy odrzuceni.

Temat do dyskusji

 1. Sugestie odnośnie sposobów kierowania nowych członków.
 2. Czy mamy skłonność do przesadnego zajmowania się pewnymi sprawami? Czy możemy być zbytnio zaangażowani w zdrowienie innych członków?
 3. My potrzebujemy starać się przerobić wszystkie Dwanaście Kroków.

My przenosimy ducha AH do naszego życia codziennego.

 1. Dostosowanie się do wszelkich okoliczności.
 2. Nasze wysiłki w AH dostarczają nam narzędzi do pokonywania niszczących problemów które trapią nieprzygotowanych.

Temat do dyskusji

 1. Jak odbieramy i widzimy nasz rozwój w złości i pogmatwanym zachowaniu innych, gdy my sami pozostajemy spokojni i pewni.
 2. Co symbolizuje twoja osobista ABSTYNENCJA od grania?