Menu +

Krok 11

POPRZEZ MODLITWĘ I MEDYTACJĘ POSZUKIWALIŚMY LEPSZEGO KONTAKTU Z BOGIEM, TAKIM JAKIM GO ROZUMIEMY, MODLĄC SIĘ TYLKO O POZNANIE JEGO WOLI WOBEC NAS I SIŁĘ DO JEJ URZECZYWISTNIENIA

Krok Jedenasty podkreśla obietnicę, że modlitwa i medytacja są sposobem na świadomy kontakt z Siłą Wyższą, ale…

 1. Niektórzy członkowie czują ,że taki kontakt nie jest potrzebny.
 2. Wielu przyzwyczaja się do stwierdzenia „ AH jest moją Siłą Wyższą” i kontakt jest zawsze możliwy.

Temat do dyskusji

 1. Cudowne ozdrowienia których świadkami byliśmy w AH.
 2. Czy zdrowienie jest osiągane samodzielnie czy też z pomocą innych.

Ci , którzy eksperymentowali z modlitwą i medytacją osiągnęli zaskakujące rezultaty.

 1. Członkowie z ograniczoną świadomością nie będą próbować.
 2. Modlitwy o rozwiązanie konkretnego problemu są żądaniem dostosowania się Boga do naszej woli. Sugerowane jest kontynuowanie badania modlitwy i medytacji.

Temat do dyskusji

 1. Jak poprawiła się nasza otwartość i nasze dbanie o innych?
 2. Czy staliśmy się zainteresowani w poprawie naszych duchowych wartości?
 3. Czy my, „starzy wyjadacze”, możemy nauczyć się nowych sztuczek?

Badanie każdej modlitwy będzie pomocne.

 1. Czytaj powoli.
 2. Samozapomnienie jest celem wszystkich modlitw.
 3. Dyskusje i komentarze nie są częścią wysiłków i eksperymentów związanych z modlitwą. Tutaj…jesteśmy sami!

Temat do dyskusji

 1. „ Lepiej jest dawać niż otrzymywać” . Dlaczego?
 2. Kiedy usłyszałeś ostatni komplement? Odnośnie czego? Czy był zasłużony?

Wyobraźnia jest pożywką dla ważnych osiągnięć. Medytacja i modlitwa są pożywką dla rozwoju naszej duszy.

 1. Przez modlitwę znajdujemy nasze cele duchowe.
 2. Świadomy kontakt z Bogiem w celu poznania jego woli wobec nas pozwala nam na prawdziwą wolność.

Temat do dyskusji

 1. Nasze nowe wartości, prawda i szczerość- czy mamy z nich korzyść?
 2. Jakie jest obecne podstawowe źródło osobistej satysfakcji?  Spokój duszy?  Wolność? Jak to się stało? Kiedy? Dlaczego?