Menu +

kilka proponowanych formuł

Czytanie/Mówienie

To podstawowa formuła mitingów krokowych. Przewodniczący podaje krok wieczoru.  Może sam przeczytać, lub poprosić innych o udział w czytaniu literatury dotyczącej danego kroku. Następnie zaprasza członków wspólnoty do podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Czytanie/Temat/Mówienie

Tekst dotyczący danego kroku został odczytany. W tym momencie przewodniczący podaje temat lub listę tematów grupie. Członkowie wspólnoty są proszeni o podzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi tematu/ów, kroku lub tekstu.

Tekst tematyczny/Czytanie/Mówienie

W tej formule jeden z członków wspólnoty zaczyna czytać tekst kroku i robi przerwę, aby podzielić się doświadczeniem w miarę nasuwających się refleksji. Członkowie są proszeni o skomentowanie części wstępnej lub rozwinięcie myśli. Gdy ta część jest  wyczerpana, inny członek podejmuje czytanie tekstu, do momentu pojawienia się refleksji.  To jest niezwykle owocna formuła dla małych grup lub gdy duża grupa jest wystarczająco zdyscyplinowana, aby uniknąć powielania refleksji.

Czytanie rozdziałów/Mówienie

Każdy rozdział tekstu kroku jest traktowany jako temat. Kiedy rozdział zostanie przeczytany, wszyscy członkowie zabierają głos (rotacyjnie) na temat rozdziału.  Ta formuła nadaje się dla grup, które mogą prowadzić systematyczne mitingi krokowe.  Jest oczywiste, że niezbędne będą długotrwałe sesje, aby zakończyć pracę nad tekstem kroku w czasie jednego spotkania.

Temat/Pisanie/Mówienie

Przewodniczący mitingu podaje grupie przygotowany temat kroku. Następnie członkowie, przez krótki czas, opisują swoje doświadczenia i refleksje.  Gdy wszyscy ukończą pisanie, przewodniczący prosi każdego z nich o odczytanie swoich tekstów  a następnie wymieniają doświadczenia.

http://www.gachicago.org/stepmeeting.html

Tłumaczenie dzięki uprzejmości Asi i Beaty