Menu +

Doświadczenia jednej z grup

Poniższe uwagi na temat mitingów krokowych zostały poczynione przez grupę Anonimowych Hazardzistów. Ta grupa dobrowolnie potwierdza świętowanie indywidualnego rozwoju od czasu, gdy wprowadziła formułę mitingów krokowych.

Oto jak przebiegają mitingi krokowe:

1. Nasze mitingi krokowe odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca. Jeśli ktoś ma tego dnia jubileusz, może wybrać między przewodniczeniem mitingowi lub przesunięciem uroczystości na inny termin.

2. Kroki są dokonywane kolejno: w styczniu krok 1, w lutym krok 2, itd.

3. Każdy posiada Błękitną Książeczkę lub kopię pełnego tekstu kroków,  nad którymi właśnie pracują. Każdy członek wspólnoty  podąża za czytaniem, a jeśli ktoś się spóźni, musi przeczytać pełny tekst kroku zanim sam zostanie wywołany.

4. Zwyczajna terapia jest dopuszczalna podczas mitingów krokowych, jedynie w sytuacji, gdy do sali wchodzi nowy członek wspólnoty. Przewodniczący prosi jednego z członków o krótką terapię, a następnie prosi nowego członka o odczytanie na głos 20 Pytań, udzielenie na nie odpowiedzi i prowadzi krótką terapię.  Ten proces odbywa się albo na samym początku mitingu, albo przed przerwą.

5. Jeśli ktoś jest nowym lub aktywnym hazardzistą, omawiają krok 1, a nie krok zaplanowany na ten wieczór.

6. Zazwyczaj w naszych mitingach bierze udział od 25 do 35 osób i każdy zabiera głos co najmniej dwukrotnie. Jest to możliwe ponieważ  kazania, komentarze, spory i długie przemowy są niedopuszczalne. Jeśli ktoś mówi o tym, jak dany krok wpłynął na jego życie …. nie może to trwać dłużej niż 2-3 minuty.

http://www.gachicago.org/stepmeeting.html

tłumaczenie dzięki uprzejmości Asi i Beaty