Menu +

Broszura AH

Artykuły zawarte w tej części to teksty nieoficjalnego tłumaczenia amerykańskiej broszury wspólnotowej przeznaczonej dla osób przystępujących do wspólnoty Anonimowych Hazardzistów.

wstęp

Jestem odpowiedzialny…
Kiedy ktokolwiek, gdziekolwiek,
wyciąga dłoń po pomoc,
chcę, aby dłoń GA
zawsze tam była.
I za to
jestem odpowiedzialny.

1 Jeszcze jedna szansa
2 Wstęp
3 Nauczyliśmy się słuchać
4 Zrozum i zastosuj program 12 kroków
5 Powstrzymaj się z dala od pierwszego zakładu – tylko dziś
6 Przestań żyć przeszłością
7 Wypełnic pustkę
8 Ciesz się
9 Zaakceptuj chorobę taką, jaka jest
10 Uczęszczaj na tyle mitingów ile to możliwe
11 Noś tylko tyle pieniędzy ile naprawdę potrzebujesz
12 Jeśli masz kłopoty finansowe – poproś anonimowych hazardzistów o pomoc
13 Zdobądź przyjaciół we wspólnocie
14 Jeśli grasz nałogowo, przyjdź na miting
15 Powiedz wszystko swoim bliskim
16 Powiedz swoim bliskim o Gam-Anon